OEM-partnere

ChangeDrivers generelle opbygning og struktur gør systemet meget velegnet til at anvende som grundlag for specifikke, målrettede løsninger, hvor ChangeDriver er den underliggende motor.

"ChangeDriver og PRINCE2® er et godt match, idet PRINCE2® er en procesbaseret projektstyringsmetode. 'Using PRINCE2®' anvender ChangeDriver til at sætte strøm til PRINCE2® og danner derved bro fra PRINCE2®-certificeringen til daglig brug af PRINCE2®-metoden i projekter. 'Using PRINCE2®' er tilgængeligt som en service på internettet til samme pris som PRINCE2®-manualen og tilbyder en brugervenlig vejledning i anvendelse af PRINCE2® baseret på et dybt kendskab til PRINCE2® kombineret med mange års praktisk erfaring i styring af projekter - alt sammen præsenteret i et ChangeDriver-miljø."

Ole Sten Christensen, direktør, PPM4PRO
www.ppm4pro.com

PRINCE2® is registered trademarks of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

"Med DentalDriver får tandlægerne et system, der gør deres dokumentationsarbejde meget mere effektivt. Systemet er baseret på best practices inden for branchen, og det er nemt at justere, så det passer til den enkelte klinik. Klinikken får 100 % overblik over arbejdsplaner, medarbejderhåndbog, rengøringsplan, APV, hierarki over medarbejdernes funktioner og roller. Man kan hurtigt se, hvem som er ansvarlig for en opgave, og hvem som udfører den. Alle ændringer af processer skal kun rettes ét sted, og det er med til, at omkostningerne bliver væsentligt reduceret. Det er ikke kun tandlægerne, men alle i sundhedssektoren, som kan få glæde af DentalDriver."

Carsten Bjerregaard, direktør, DentalDriver


 

Kompetencepartnere

Kompetencepartnerne er specialister i ChangeDriver, og de følger grundigt med i udviklingen inden for it, compliance, organisationsudvikling m.m. Deres viden og erfaring er med til at sikre, at du kommer godt i gang med ChangeDriver.

"Vi samarbejder med virksomheder om levering af konsulentydelser i koblingen mellem forretning og it-udvikling - og vi hjælper også gerne med implementering. Vi hjælper typisk virksomheder med først at danne et kvalificeret beslutningsgrundlag og derefter udarbejde kravsspecifikationer. Vi tror på, at den vigtigste parameter for et effektivt samarbejde mellem forretningsudvikling og it-udvikling er et fælles rammeværktøj. Og her er ChangeDriver et fremragende dokumentationsværktøj - både i forbindelse med eksisterende problemer, der skal løses, men også når der er tale om at realisere strategier. Hele processen kan visualiseres i forhold til nuværende processer og fremtidige ressourcebehov."

Henrik Sølvsten, partner, Optimero

"ChangeDriver giver hurtigt værdi for vores kunder. Udover at være forhandler, rådgiver vi altid vores kunder, når procesdesignet skal defineres og implementeres. Det kan være svært at strukturere processerne, men med ChangeDriver får vi hurtigt styr på dokumentationen. Det er nemt for medarbejderne at tilgå den fornødne viden - og foretage vedligeholdelse: Ret ét sted, og det slår igennem alle relevante steder. Medarbejdernes input og justeringer i forhold til etablering af best practice sikres gennem feedback-funktionen, der kanaliserer input direkte til den enkelte procesejer. ChangeDriver giver mulighed for et godt beslutningsgrundlag, effektiv dokumentation og overblik over virksomhedens it-processer."

Carsten Beck, konsulent, Globeteam

"ChangeDriver giver hurtigt kunden et overblik over forretningens processer. Det er vigtigt, at den viden bliver i virksomheden, så kunden bevarer værdien af konsulentarbejdet - også efter, at konsulenten har afsluttet sine opgaver i virksomheden. Med ChangeDriver samles al procesviden og de indbyrdes relationer i en struktureret beskrivelse, der kan bruges til at arbejde med compliance, kravspecifikationer, organisatoriske ændringer og meget mere. Når først ChangeDriver er implementeret, får kunden både let adgang til viden og sparer ressourcer i efterfølgende projektarbejde i virksomheden."

Kenneth Steen Hansen, direktør, KSH Consulting

Slutkunder

"Vi udvikler analyser for at se, hvor vi kan optimere vores processer og gøre tingene bedre. Først ser vi på de eksisterende processer, så ser vi på forbedringsmuligheder og til sidst kommer vi med forslag til nye processer. Det kræver, at vi arbejder med fleksible og dynamiske systemer, hvor vi hele tiden kan bevæge os op og ned mellem de forskellige niveauer. Der findes mange værktøjer på markedet, men vi har valgt at arbejde med ChangeDriver til at analysere vores interne forretningsområder, fordi systemet er med til at holde orden, og dokumentationen hænger sammen. Samtidig er brugerfladen baseret på MS Office-pakken, som vi kender i forvejen."

"Når vi skal operationalisere vores strategier, har vi brug for at nedbryde strategierne i kapabiliteter, som vi kan implementere gennem processerne. Med ChangeDriver kan vi beskrive og levere konsistent dokumentation for de kapabiliteter og processer, som vi mener, kan være med til at realisere de enkelte strategier. Ved at beskrive relationen mellem de enkelte objekter kan vi sætte varierende scenarier op og dermed skabe et godt beslutningsgrundlag. Vi er en international koncern, og selvom koncernsproget engelsk, er det alligevel væsentligt, at de enkelte lande kan beskrive fælles objekter på deres lokale sprog, og det understøtter ChangeDriver."

Søren Andreassen, IT- & forretningsudviklingskonsulent, NCC

"Når vi skal operationalisere vores strategier, har vi brug for at nedbryde strategierne i kapabiliteter, som vi kan implementere gennem processerne. Med ChangeDriver kan vi beskrive og levere konsistent dokumentation for de kapabiliteter og processer, som vi mener, kan være med til at realisere de enkelte strategier. Ved at beskrive relationen mellem de enkelte objekter kan vi sætte varierende scenarier op og dermed skabe et godt beslutningsgrundlag. Vi er en international koncern, og selvom koncernsproget engelsk, er det alligevel væsentligt, at de enkelte lande kan beskrive fælles objekter på deres lokale sprog, og det understøtter ChangeDriver."

Søren Andreassen, IT- & forretningsudviklingskonsulent, NCC

For mange kokke fordærver maden. Det har Udenrigsministeriet måttet sande efter mange år, hvor it-procedurer, platforme og systemer har fået lov til at hobe sig op uden et overordnet, standardiseret system. Derfor indgik Udenrigsministeriets it-afdeling i sommeren 2015 et samarbejde med it-konsulenthuset Globeteam. Målet med projektet var blandt andet at få beskrevet alle Udenrigsministeriets it-processer i et sammenhængende proceslandskab. Det sker gennem et dokumentationsværktøj, et såkaldt business process management-værktøj, og i processen er det samtidig meningen, at huller … Læs mere her