DentalDriver er et procesværktøj til tandlægeklinikken som sikrer det totale overblik over klinikkens politikker, processer og ansvarsfordeling. Det anvendes også aktivt i hverdagen til internt brug, hvilket sikrer en smidig kvalitetssikring, APV og gennemsigtighed.

Publicering af indhold

Indholdet distribueres typisk til slutbrugerne i form af publikationer indeholdende diagrammer og interaktiv tekst og mulighed for download af procesdiagrammer, Word-rapporter og Excel regneark. Alternativt kan der udtrækkes Word-rapporter med integrerede diagrammer og regneark eller blot selvstændige diagrammer.

Muligheden for at trække indhold ud i Visio, Word og Excel betyder at klinikken ikke er bundet til DentalDriver, og at den investerede tid i opbygningen af indhold ikke er spildt, selvom man senere skulle vælge at gå bort fra DentalDriver.

Tekniske forudsætninger

DentalDriver har en indbygget versionsstyring som understøtter kravene til versionsstyring af dokumentation i forhold til kvalitetsstyring.

DentalDriver kører på Internettet, dvs. uden installationer på klinikken. For slutbrugerne er der derfor kun et krav om, at der er installeret en Internet Browser. Testede browsere er Internet Explorer, Google Chrome og Firefox.

Ønsker klinikken selv at vedligeholde tekster, er det en forudsætning at redaktøren har Microsoft Office 2010 eller 2013 installeret, ligesom der kræves installeret et medfølgende integrationsprogram på redaktørens computer.

 

Sådan gør DentalDriver en forskel

1. Alle de processer, der er relevante for tandlægeklinikker, er beskrevet på forhånd. Du skal blot justere dem, så de passer til din klinik.Det gør de stigende krav til procesdokumentation nemmere og hurtigere at opfylde.

2. Alle krav om specifikke formuleringer og brug af særlige typer af data er defineret på forhånd.Det gør dokumentationsprocessen hurtig og minimerer risikoen for fejl og dobbeltarbejde.

3. DentalDriver tilbyder prædefinerede skabeloner for alle relevante dokumentationsprocesser baseret på ’best practice’ i tandlægebranchen.Det er din garanti for de mest effektive og mest opdaterede værktøjer, der er på området.

4. Alle data kan tilgås i ét system.Dette sikrer, at alle ansatte ved hvor dokumentationen er og du sikrer at dine beskrivelser er konsistente og opdaterede.

5. Rapporter kan tilgås digital og kan printes. Det giver dig fleksible rapporterings- og delingsmuligheder alt afhængig af situationen.

Priser

Klik her for priser.