RiskFighter er en løsning, der kan anvendes selvstændigt eller som plugIn i en eksisterende ChangeDriver installation.

RiskFighter tager hånd om risikostyringen, ansvarsfordelingen, sammenhængen mellem risici og processer, applikationer og organisation og sikrer samtidig muligheden for en systematisk og overvåget opfølgning på f.eks. kompenserende foranstaltninger.

RiskFigher er udarbejdet i samarbejde med SIMPLIFY A/S  www.simplify-it.dk

business-process-analysis