Funktioner og features
Integration med Microsoft Office
- Redigering af tekster via Word
- Redigering af diagramer via Visio
- Avanceret rapportgenerator til Word
- Avanceret rapportgenerator til Excel
- Download af data i Excel
- Download af data i Word
- Downlaod af diagrammer i Visio
- Import og konvertering af tekster og modeller fra EXcel
- Import og konvertering af modeller fra Word
- Import og konvertering af modeller fra Word
- Import af diagrammer fra Visio
- Konfigurerbar mapping mellem Visio shapes og modellens entiteter
- Anvendelse af egne Word-templates så rapporter overholder corporate designlinje
Sikkerhed
- Avanceret brugerstyring på adgangen til at vedligeholde data
- Avanceret brugerstyring på adgangen til at se data
- Mulighed for SSO via AD eller LinkedIn (afhængig af sikkerhedspolitik)
- Konfigurerbare regler om password kompleksitet
- https – kommunikation
Versionsstyring og logning
- Mulighed for stram versionsstyring af alt frigivet materiale gennem låste publikationer
- Logning af rettelser
- Logning af adgang til ChangeDriver
Modellering
- Præ-konfigureret med 20+ entiteter som f.eks
  • politikker
  • processer
  • afdelinger
  • roller
  • stillinger
  • personer
- Mulighed for strukturering i hierarkier
- Konfigurerbart med egne entiteter
- Modellering af relationer mellem entiteter f.eks processer mod afdelinger
- Konfigurerbart med egne relationer
- Konfigurerbare klassificeringer af både entiteter og relationer
- Konfigurerbare tekstregler på både entiteter og relationer
- Valgfri modelleringsmetoder baseret på Visio shapes og stencils.
- Mulighed for anvendelse af egne Visio-shapes og konfigurere disse mod modellen
- Datamodellering med sammenhæng til f.eks. forretningsprocesser
- Beslutningtræer (Business decision modelling)
Produktivitet
- Feedback / blog faciliteter til dialog mellem brugere og mellem brugere og redaktøer knyttet til hver enkelt proces.
- Automatisk oprettelse af relationer mellem f.eks. afdelinger og processer ifm. procesdiagrammering
- Tværgående søgefaciliteter for såvel redaktører som slutbrugere
- Sprogversioneret indhold (tekster kan vedligeholdes i flere sprog uden at struktur, modeller og diagrammer skal ændres)
- Import og export af modeldata via XML
Opfølgning på planlagte aktiviteter
- Opsætning af tidsplaner for udførelse af aktiviteter, f.eks. kontrolhyppighed.
- Opgavestyringen integreret med beskrevne ansvarsfordelinger i modellen
- Registrering af gennemførte aktiviteter med mulighed for tekst, fil og billeddokumentation
- Registrering af gennemførte aktiviteter via QR-koder
- Oversigt over fremtidige aktiviteter pr. person
- Oversigt oversigt over manglende udførelse af aktiviteter
- Notifikationer før og efter i planlagt udførelse af aktiviteter