GDPR-Driver fra GDPR-Solutions understøtter virksomheder og organisationer i at overholde den nye persondataforordning.

GDPR-driver understøtter såvel projektgennemførelsen med indbyggede skabeloner og processer samt i den efterfølgende sikring af dokumentationen for overholdelse af persondataforordningen.

Brugen af GDPR-Driver

GDPR-Driver anvendes til at styre og opsamle dokumentationen igennem hele projektet – og efter projektet er gennemført.

Se denne korte video (uden lyd), der giver et indtryk af, hvorledes GDPR-Driver fungerer.

Nytteværdi

GDPR-Driver sikrer en effektiv projektgennemførelse, idet projektet guides igennem processen og dermed hurtigt kan komme i gang og vise synlige resultater.

Idet alle data og diagrammer lagres i struktureret form i en database, understøttes en konsistent beskrivelse ligesom brugen af GDPR-Driver betyder at værdien af projektinvesteringen bevares idet dokumentation kan sammenstilles på nye måder og udbygges i andre projekter inden for andre områder efterfølgende.

Projekter gennemføres struktureret og effektivt med en styret dialog med projektdeltagerne.

Hvis organisationen anvender flere sprog i organisationen, kan beskrivelserne udarbejdes på flere sprog uden at skulle vedligeholde flere sæt af dokumenter og diagrammer.

GDPR-Driver kan leveres med forordningen og strukturen på Dansk, Engelsk, Tysk, Fransk, Finsk og Svensk, men vil kunne leveres med yderligere europæiske sprog hvis der er behov for dette.

getting_started

open_page