Er de stigende krav til dokumentation en byrde?

Dokumentationen af det faglige arbejde i journalsystemerne fungerer godt på næste alle klinikker – Der er gode IT-systemer til dette og det ligger naturligt i forbindelse med patientkontakten.
Imidlertid er kravene til dokumentation af resten af hverdagen på klinikken også store, og er ikke så centralt placeret i værdikæden på klinikkerne ligesom den IT-mæssige understøttelse ofte er mindre.
Vi tilbyder en konsulentpakke, hvor vi sammen med klinikken opbygger Klinikhåndbogen i form af dokumentationen af

 • Klinikkens politikker
 • Klinikkens processer
 • Medarbejderoversigt
 • Ansvarsfordelingen på klinikken
 • Ugehjul og årshjul for tilbagevendende aktiviteter
 • Katalog over væsentligt udstyr
 • GDPR-fortegnelsen
 • Checklister i forhold til overholdelse af NIR og målepunkterne fra Styrelsen for Patientsikkerhed

Ud over at sikre at den formelle dokumentation af klinikken er på plads, opnår klinikken gennem processen at få lejlighed til at stille skarpt på arbejdsgangen og optimeringsmulighederne og ikke mindst et overblik over ansvarsfordelingen. Overblikket over ansvars-/opgavefordelingen giver ofte en bedre dialog på klinikken om opgavernes fordeling ligesom det gør sårbarheden ved sygdom mindre. Det er også ofte muligt at effektivisere og spare tid og at sikre en højere og mere stabil kvalitet.
Vi gennemfører arbejdet med udgangspunkt i vores velafprøvede dokumentationsværktøj, DentalDriver, hvor vi også har best-practise beskrivelser, som vi tager udgangspunkt i -herved sikre vi en effektiv og tidsbesparende proces for klinikken.
Pakken indeholder:

 • Indsamling af data i samarbejde med en af klinikken udpeget kontaktperson
 • 2 workshops a 3 timer med klinikkens ledelse
 • Præsentation for klinikkens medarbejdere (f.eks. i forbindelse med personalemøde)
 • En klinikhåndbog med ovenstående dokumentation leveret i print og på PDF-filer
 • En stillingsbeskrivelse skræddersyet til hver enkelt medarbejder
 • 1 års gratis brug af DentalDriver, hvor ovenstående materiale kan tilgås digitalt og hvor klinikken digitalt kan dokumentere gennemførelsen af tilbagevendende opgaver i årshjul og ugehjul -og få advarsler hvis de glemmes.

Samlet pris: kr. 25.000 excl. moms. for klinkker med op til 4 behandlere.
For klinikker med flere behandlere er merprisen kr. 1.500 excl. pr. behandler ud over 4.

Er du en klinik med én behandler, vil den samlede pakke ikke være det rigtige for dig. Kontakt os derfor gerne for en drøftelse af behovet, så vi kan sammensætte en pakke, der passer til dine behov.