ChangeDriver PlugIn er moduler, som er udviklet for at gøre det hurtigt at komme i gang med specifikke opgaver i ChangeDriver. PlugIn modulerne indeholder ikke noget, som virksomheden ikke selv kan konfigurere i ChangeDriver Enterprise, men har til formål at gøre det hurtigere og nemmere at komme godt fra start i specifikke projekter.

Modulerne kan både anvendes som PlugIn i eksisterende ChangeDriver installationer og som standalone.

 

GDPRDriver

GDPRDriver er et GDPR-inventory til ChangeDriver og giver mulighed for at dokumentere GDPR-relevante forhold som f.eks applikationer, databehandlere, databehandlinger, processer ect.
Alle data og diagrammer lagres i struktureret form i ChangeDriver, og understøtter dermed en konsistent beskrivelse. GDPR-Driver betyder at værdien af projektinvesteringen bevares idet dokumentation kan sammenstilles på nye måder og udbygges i andre projekter inden for andre områder efterfølgende.

RiskFighter

RiskFighter er en løsning, der kan anvendes selvstændigt eller som plugIn i en eksisterende ChangeDriver installation.

RiskFighter tager hånd om risikostyringen, ansvarsfordelingen, sammenhængen mellem risici og processer, applikationer og organisation og sikrer samtidig muligheden for en systematisk og overvåget opfølgning på f.eks. kompenserende foranstaltninger.

RiskFigher er udarbejdet i samarbejde med SIMPLIFY A/S  www.simplify-it.dk

business-process-analysis

 

ISO27001/2

Med vores ISO27001 modul kommer virksomheden hurtigt i gang med ISO27001 projekter.

Modulet er udviklet i samarbejde med GlobeTeam A/S

enterprise-architecture

Kravspecifikationer

Kravspecifikations Plugin prækonfigurerer ChangeDriver med dimensioner som er relevante i forbindelse med kravspecifikationer og udbudsprocesser for IT-systemer