ChangeDriver PlugIn er moduler, som er udviklet for at gøre det hurtigt at komme i gang med specifikke opgaver i ChangeDriver. PlugIn modulerne indeholder ikke noget, som virksomheden ikke selv kan konfigurere i ChangeDriver Enterprise, og har alene til formål at gøre det hurtigere og nemmere at komme godt fra start i specifikke projekter.

Modulerne er tiltænkt til brugere af ChangeDriver Enterprise, men kan også anvendes som standalone.

GDPRDriver

GDPRDriver er et GDPR-inventory til ChnageDriver og giver mulighed for at dokumentere GDPR-relevante forhold som f.eks applikationer, databehandlere, databehandlinger, processer ect.
Alle data og diagrammer lagres i struktureret form i ChangeDriver, og understøtter dermed en konsistent beskrivelse. GDPR-Driver betyder at værdien af projektinvesteringen bevares idet dokumentation kan sammenstilles på nye måder og udbygges i andre projekter inden for andre områder efterfølgende.

business-process-analysis

ISO27001

Med vores ISO27001 modul kommer virksomheden hurtigt i gang med ISO27001 projekter.

enterprise-architecture

Kravspecifikationer

Kravspecifikations Plugin prækonfigurerer ChangeDriver med dimensioner som er relevante i forbindelse med kravspecifikationer og udbudsprocesser for IT-systemer